Ungeklimarådet

Billedet viser Ungeklimarådet i t-shirts med logo

Ungebyrådet i Frederikshavn Kommune har anbefalet, at der blev nedsat et Ungeklimaråd, og "voksen-byrådet" besluttede at følge anbefalingen. Danmarks første kommunale Ungeklimaråd kom til verden i 2018.

Inspirationen til Ungeklimarådets arbejde hentes blandt andet fra klimaambassaden på Danmarks grønne tænketank, Concito, og fra Frederikshavns tyske venskabsby Bremerhaven, der har Tysklands eneste "Jugendklimarat".

Den gode idé breder sig. Flere og flere kommuner får øjnene op for Ungeklimarådet i Frederikshavn og er inspireret til at etablere egne Ungeklimaråd for at få fat i lokalmiljøerne.

Ungeklimarådets medlemmer deler ud af erfaringerne til flere andre kommuner, der ønsker at oprette egne Ungeklimaråd, og samtidig bliver puljen af erfaringer at dele ud af større og større. Genbrugstøj og plastik er et par af overskrifterne fra listen over succesfulde arrangementer og events som de unge i rådet står bag, og med klimabesparelser som drivkraft har Ungeklimaråd Frederikshavn endnu flere gode idéer at dele ud af.

”Det er klart, at det giver os blod på tanden, når vi bliver ringet op af andre kommuner, der har lagt mærke til os og vores arbejde, og som vil lave noget tilsvarende. Det er jo også en del af hensigten med at Ungeklimarådet, at gøre opmærksomme på måder vi kan gøre en forskel på, så vi deler meget gerne ud af idéer, og gode såvel som mindre gode oplevelser med klimaarbejdet,” siger Poul Rask Nielsen, projektchef, Energibyen Frederikshavn Kommune.

På tapetet den kommende tid er både en bæredygtighedskonference, fokus på madspild og undervisningsmateriale. Derudover er rammerne fleksible, så det er i høj grad også op til medlemmerne at finde frem til, hvad de mener der skal til for at inddrage så mange som muligt, unge såvel som ældre, i den grønne omstilling.

 

 

 

 

Ungeklimarådet i Frederikshavn Kommune har 12 medlemmer mellem 15 og 25 år. De står bag klima aktiviteter, som blandt andet en tøjsalgsdage, hvor unge, der vil gøre en forskel for miljøet, mødes og køber/sælger brugt tøj.

Og hvad gør medlemmerne selv for klimaet i hverdagen? Her er et par eksempler:

Malene Munk: Hjemme ved os tænker vi meget på forbrug af vand og strøm og på madspil, samt genbrug af tøj.

Sofie Nielsen: Jeg har været vegetar i snart 4 år pga. miljøet. Og så går jeg op i affaldssortering, og diverse fødevarers carbon footprint.

De to medlemmer har været medlemmer af Ungeklimarådet siden det blev oprettet, og har blandt andet fået erfaringer fra en international konference for bæredygtighed i Bremen, der havde de unge frederikshavnere på talerstolen. Medlemmerne var  inviteret til at holde oplæg for deltagere om FN’s 17 Verdensmål, og hvordan engagerer man unge i at udbredelsen af dem?

”Det betyder meget for os at blive inviteret til Bremen for at repræsentere Frederikshavn og fortælle andre om alt det, vi gør i Energibyen og i Frederikshavn for klimaet. Vi får noget ud af at tale med andre om, hvilke muligheder unge har for at få indflydelse og få en stemme i klimadebatten, og hvordan verdensmålene bliver omsat til konkrete tiltag i hverdagen. I Frederikshavn fokuserer vi mere på projekter og tiltag, end på protester,” siger Malene Munk og Sofie Nielsen.

Det er Energibyen Frederikshavn Kommune, der står bag Ungeklimarådet, og projektchef Poul Rask Nielsen, er ikke i tvivl om, at de unge er meget mere end en stemme. De er en bevægelse:

”Engagementet hos medlemmerne af Ungeklimarådet i Frederikshavn i top. Og de har noget at byde ind med. Unge har fat i hinanden, og accepterer at klimaet har behov for deres hjælp. Rigtig mange unge er bevidste om, hvor stort et klima aftryk de afsætter, det såkaldte carbon footprint, og det bidrager til deres handlekraft. I Ungeklimarådet i Frederikshavn forsøger vi at omsætte handlekraften til konkrete tiltag, og den metode kan bruges, hvad enten det er lokalt eller globalt,” siger Poul Rask Nielsen.

 

Fra verdensmål til lokal handling

Ungeklimarådet skal fremme interessen for klima og grønomstilling blandt unge. Det sker gennem konkrete tiltag på skolerne og i lokalsamfundet og i samarbejder med andre.

I rollen som lokale klimaambassadører bliver rådets medlemmer klædt på med den nyeste viden inden for klima, miljø og bæredygtig udvikling og de får kompetencer til at blive forandringsagenter.

Målet er, at Ungeklimarådet er initiativtager til lokale projekter og kampagner, og at medlemmerne udbreder og formidler budskabet om et mere bæredygtigt samfund til andre unge.

Ungeklimarådet stod fx bag den første ungeklimaråds pop-up restaurant med fokus på madspild, lokale råvarer og vegetariske retter, for at inspirere gæsterne til at se deres madvaner efter i sømmene. 

Medlemmerne har også arrangeret et event for at gøre secondhand til det første valg. Ungeklimarådet opfordrer til at rydde op i garderoben og sælge ud af det, der ikke længere er i brug. Det sker ved tøjsalg i Maskinhallen i Frederikshavn. Det første har været afholdt. Det andet er klar til at trykke på startknappen, når covid-19 forlader kommunen.

Vil du vide mere, eller har du forslag til aktiviteter, så send en mail til

ungeklimaraadet@gmail.com